Veo Worldwide Services
Logo

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР НА ВЕО

ТРЕНИРАЙ УСИЛЕНО. РАБОТИ УСИЛЕНО. УСПЕЙ!

В DARE ТРЕНИРАМЕ ШАМПИОНИ ЗА

ТЪРГОВИЯ Photo Gallery

Нашата четириседмична тренировъчна програма за специалисти по международна търговия е изградена на база олимпийския дух. Той съчетава елементи по набиране на кадри , прогресивен подбор и развитие, предизвикателство за собствените им ограничения. Важна стъпка в тази програма е работата с конкретни случаи . Важна стъпка в тази програма е работата с конкретни случаи от реална бизнес среда.

ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО Photo Gallery

Обучителният екип, посветен на търговията на дребно, формира специалисти за магазините WOW: търговци, логистични помощници или помощен персонал. Ние всички вярваме, че удовлетвореността на нашите клиенти от WOW са израз на ангажираността и професионализма на членовете на нашия екип в магазините ни.

СЪПОРТ Photo Gallery

За тези отдели на VEO обучаваме специалисти по счетоводство, специализирани във френското счетоводство. Обучението е интензивно, съдържащо технически и практически упражнения, базирани на конкретни ситуации. Практиката на бизнеса изисква различни нива на компетентност и ние изграждаме обученията си , по начин , който да обслужва нуждите на нашите клиенти.

МЕНИДЖМЪНТ Photo Gallery

Чрез нашите разнообразни обучителни програми развиваме лидери, подготвени да ръководят организацията и да управляват ефективно промените, необходими за растежа. С помощта на мениджърите ние създаваме ангажираща култура и се стремим да генерираме значително въздействие върху ефективността.

СПЕЦИАЛИСТ НА ВИДЕО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

На един многолюден и динамичен глобален пазар екипите ни по придобиване на стоки и продажби успяват да търгуват стоки от цял свят и да сключват сделки в рамките на няколко милиона евро.

One step closer to your awesome job