Veo Worldwide Services
Logo

PARTNER STRATEGICZNY VEO

PRACUJ, UCZ SIĘ, BAW SIĘ

W DARE SZKOLIMY NAJLEPSZYCH W ZAKRESIE:

HANDEL Photo Gallery

Nasz czterotygodniowy program, skierowany do Specjalistów ds. Zakupów, jest oparty na duchu olimpijskim. Łączy elementy rekrutacji, progresywnej selekcji, pokonywania własnych ograniczeń i rozwoju. W programie bardzo ważna jest praca nad konkretnymi studiami przypadków z rzeczywistego otoczenia biznesowego.

SPRZEDAŻ DETALICZNA Photo Gallery

Zespół szkoleniowy dedykowany obszarowi handlu detalicznego szkoli dla sklepów WOW: pracowników handlowych, asystentów w zakresie logistyki oraz personel pomocniczy. Wszyscy wierzymy, że zadowolenie naszych klientów WOW to wyraz zaangażowania i profesjonalizmu pracowników.

FUNKCJE WSPIERAJĄCE Photo Gallery

W zakresie funkcji wspierających zajmujemy się głównie szkoleniem specjalistów w obszarze księgowości. Szkolenie jest intensywne, zawiera techniczne i praktyczne ćwiczenia oparte na konkretnych przypadkach. Praktyka biznesowa wymaga różnych poziomów kompetencji, dlatego też nasze szkolenia budujemy tak, aby zaspokoić potrzeby wszystkich naszych klientów.

ZARZĄDZANIE Photo Gallery

Nasze przekrojowe programy szkoleniowe przygotowują managerów do efektywnego zarządzania, co jest niezbędne dla rozwoju firmy. Dzięki pomocy menadżerów budujemy kulturę zaangażowania, mającą znaczący wpływ na wyniki firmy.

VIDEO – SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

W dynamicznym, globalnym rynku nasze zespoły zajmujące się zakupem i sprzedażą, zarządzają towarami z całego świata i realizują transakcje w milionach euro.

One step closer to your awesome job