Veo Worldwide Services

Privacy policy

Уведомление относно обработката на лични данни

VEO Worldwide Services S.R.L /Вео Уърлдуайд Сървисис СРЛ (ООД)/, със седалище в гр. Яш,  ул. Фрумоаса, № 2, частичен сутерен, ет. 1, ет. 2, Яш, вписано в Търговския регистър под № J22/1822/2013 и с данъчен код 21623940, обработва, заедно с партньорските си дружества, лични данни в съответствие със законовите разпоредби в областта на обработката на лични данни и свободния им обмен.

Ролята на настоящото известие е да обясни как могат да бъдат събирани Вашите лични данни и с каква цел могат да бъдат използвани. Моля, прочетете внимателно и се запознайте със следното:

Категории лични данни, които могат да бъдат обработвани от VEO:

Лични идентификационни данни, като например, но не само: име, фамилия, адрес, възраст, дата на раждане, пол, телефон, електронна поща, професионален опит.

Същите могат да бъдат събирани, когато поискате информация от нас, попълвайки формуляра на следния адрес: http://www.VEOworldwide.com/ro/faq#   или

One step closer to your awesome job” и качите автобиографията си /CV/.

Използване на личните данни

VEO събира и обработва личните Ви данни за следните цели:

 • настоящо или бъдещо сътрудничество (като например, но без да е ограничено до: заетост, професионално обучение, партньорства от всякакъв вид);
 • известяване и кореспонденция относно възможностите за израстване в рамките на VEO, включително сътрудниците му (като възможности за работа, свободни длъжности в компанията или друга информация за тях);
 • известия или отчети до компетентните държавни или правителствени органи, институции или агенции;
 • извършване на проверки за достоверност спрямо данните, публикувани в онлайн средата, като например, но не само - Facebook, Linkedin, Twiter и др.

Събирането и обработването на данните Ви за горепосочените цели се основава на:

 • Вашето съгласие;
 • правно задължение;
 • легитимния интерес да бъде защитен имиджът на компанията в оптимална рамка за постигане на икономическите цели;

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити събраните лични данни:

 • публични държавни органи и институции;
 • доставчици, пряко или непряко участващи в процеса на подбор и наемане на работа;
 • посредници, участващи в управлението, съхранението и обезпечаване сигурността на предоставената информация;
 • други компании на VEO и неговите сътрудници;

 

Съхраняване на лични данни

Събраните лични данни могат да бъдат съхранявани на сървърите на компанията за 3-годишен период във връзка с изпълнението на горепосочените цели или за предвиден в законовите разпоредби  срок.

 

Правата, които имате по отношение на личните Ви данни

 • право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 • право да поискате коригиране или актуализиране, когато данните са неточни или непълни;
 • право да поискате изтриване на данни при определени обстоятелства и спазвайки законовите разпоредби (например, когато личните данни вече не са нужни за горепосочените цели);
 • правото да поискате ограничение на обработването при определени обстоятелства (например, когато оспорвате точността на данните - за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни);
 • право да подадете жалба до нас и/или до компетентния орган за защита на данните;
 • право да възразите срещу обработването, в съответствие със закона;
 • право да оттеглите, по всяко време, предварително даденото от Вас съгласие относно обработването на личните данни;
 • право да бъдете „забравени”, в смисъл да подадете молба до VEO да изтрие записите на личните данни от онлайн средата;
 • право на преносимост на данните с цел прехвърляне на личните Ви данни на друг, посочен от Вас оператор на лични данни;
 • право на уведомяване за нарушение на сигурността на данните от страна на оператора.

За упражняването на тези права, както и за всякакви допълнителни въпроси, свързани с това уведомление или във връзка с използването на лични данни от страна на VEO, моля, свържете се с нас, като изберете някой от начините за комуникация, описани по-долу, като посочите същевременно името си, пощенски или електронен адрес (в зависимост от начина, по който искате да се свържем), телефонния си номер и целта на вашата молба.

Можете да се свържете с нас:

- По електронна поща на адрес: juridic@VEOworldwide.ro  или

Лично или с молба, изпратена по пощата до седалището на VEO (на посочения по-горе адрес).

One step closer to your awesome job